Mở Hộp Sợi Nhựa In 3D Voltivo ExcelFil™ Tại Việt Nam

Vừa rồi Tạo Tác tiến hành mở hộp 2 cuộn Sợi Nhựa In 3D Voltivo ExcelFil™. Sau đây xin chia sẻ với cộng đồng một số hình ảnh và video ghi lại quá trình mở hộp. Nhận xét sơ bộ của Tạo Tác về sản phẩm sợi nhựa in 3D Voltivo ExcelFil™ như sau: – Bao bì … Read moreMở Hộp Sợi Nhựa In 3D Voltivo ExcelFil™ Tại Việt Nam