ĐỌC KỸ ĐỂ KHÔNG BẤT NGỜ BỊ LOẠI KHỎI NHÓM REPRAP VN

CÓ 3 FẦN, ÁP DỤNG CHO NHÓM REPRAP VN TRÊN FACEBOOK

I/ BẠN ĐƯỢC TỰ DO đăng mọi nội dung về RepRap, in 3D kể cả mua bán, quảng cáo.

II/ BẠN BỊ LOẠI KHỎI NHÓMkhông được nhắc nhở, xem xét thêm nếu:
1/ Spam: 2 bài nội dung tương tự nhau liên tục hoặc up/chấm bài của mình cho đỡ trôi đến 3 lần/ngày.
2/ Quảng cáo KHÔNG liên quan đến in 3D. Như vậy, nội dung không liên quan đến in 3D vẫn được chấp nhận trừ khi là quảng cáo.
3/ Vi fạm bản quyền fần mềm. Hướng dẫn, fân fát việc vi fạm bản quyền là vi fạm, trao đổi chia sẻ các nội dung khác về fần mềm thương mại là không vi fạm.

III/ VI FẠM ĐƯỢC BỎ QUA nếu bạn tự xoá bài trước khi admin thấy hoặc bị người khác chụp hình bằng chứng vi fạm. Ai thấy người vi fạm có thể nhắc nhở họ tự xoá bài.