RepRap.vn đi vào hoạt động

RepRap.vn đi vào hoạt động

RepRap Việt Nam Logo
RepRap Việt Nam

RepRap.vn ra đời với mục tiêu phát triển cộng đồng RepRap Việt Nam. Trang web là nơi cung cấp thông tin chi tiết về máy in 3D RepRap và nơi giao lưu trao đổi của các thành viên trong cộng đồng RepRap Việt Nam. Bài viết này đánh dấu sự bắt đầu của dự án.

Leave a Comment