Cộng đồng RepRap VN

Địa chỉ chính thức của RepRapVN là www.RepRap.vn . Dưới đây là các nơi sinh hoạt của cộng đồng.

> Nhóm Facebook

Nhóm cho phép mua bán trao đổi. Nếu bạn cần mua linh kiện RepRap, đây chính là địa chỉ tốt nhất.

> Fan page Facebook

> Google+RepRapVN