Sản phẩm in từ sợi nhựa in 3D TaoFil PLA

Sau đây là hình ảnh Sản phẩm in từ sợi nhựa in 3D TaoFil PLA. Để đảm bảo tính chân thực tiện cho đánh giá chất lượng, chúng tôi không xử lý sản phẩm sau khi in và hình ảnh sau khi chụp, mọi thứ được giữ nguyên như hiện trạng.

San pham tu nhua TaoFil 8 San pham tu nhua TaoFil 7 San pham tu nhua TaoFil 6 San pham tu nhua TaoFil 5 San pham tu nhua TaoFil 4 San pham tu nhua TaoFil 3 San pham tu nhua TaoFil 2 San pham tu nhua TaoFil 1

Leave a Comment